Kompetisi Sains Madrasah (KSM)2020 Di DIY,MTs Sleman Jawaranya

Ini lah hasil KSM DIY di tingkat Madrasah Tsaniwiyah

Kepada para Jawara dari Sleman, bintatabika,com mengucapakan selamat. MTs Prestasi Tiada henti
dengan kargon I Love Madrasah.